Tour đảo Yến Nha Trang

(2 đánh giá của khách hàng)

100.000 490.000 

Khởi hành tại cảng Yến Sào Sanest Nha Trang

Đặt trước vui lòng cung cấp thông tin + thanh toán 100%

Tour tổ chức từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm

Không nhận khách nước ngoài

Thanh toán trước 20% per item