Lưu trữ thẻ: tượng phật khổng lồ ở nha trang

Chùa Long Sơn Nha Trang

Chùa Long Sơn Nha Trang hay còn có tên gọi khác là chùa Phật Trắng [...]

3 Các bình luận