Lưu trữ thẻ: tháp bà ponagar nha trang

Tháp bà Ponagar Nha Trang – Chiêm ngưỡng Kiệt tác văn hóa Champa giữa lòng phố biển

Tháp Bà Ponagar Nha Trang, một di tích lịch sử nổi tiếng với kiến trúc [...]